என் கையில் 1மில்லியன்

Wednesday, June 14, 2006

என் நண்பர் வேலை விசயமாக அடிக்கடி துருக்கி செல்வது வளக்கம். அவரிடமிருந்து இந்த ஒரு மில்லியன் லிரஸி தாளை வாங்கிவந்தேன். நானும் மில்லியனர் என்று சொல்லிக்கொள்ளலாம் அல்லவா அதற்காக.
1 million lirasi CiTi-யில் வேலை செய்யும் நண்பர் இதை எடுத்துக் கொண்டுபோய் அவருடன் வேலை செய்பவர்களுக்கெல்லாம் காண்பித்தார். அவர்களுடைய மென்பொருள், துருக்கியின் நாணய மதிப்புக்கு ஈடு கொடுக்கமுடியாமல் திணறியதாம். பண மதிப்பை உள்ளிட முடியாமல் இலக்கங்களை மேலும் அதிகரிக்க வேண்டியதாயிற்றாம். எனவே, அவர்களிடம் வேலை வாங்கிய அந்த தாளைப் எல்லோரும் ஆர்வமுடன் பார்த்தார்களாம்.
மென்பொருள் வடிவமைப்பவர்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோள். தமிழில் பதிவிடும் என் போன்ற பெத்தப்பேர் வைத்திருப்பவர்களுக்கு ஏதுவாய், இப்போதிருக்கும் 12 ஆங்கில எழுத்துக்களிலிருந்து குறைந்த பட்ச்சம் 20க்கு மாற்றவும். என் பெயர் துண்டுபட்டால் அருவருப்பாக ஒலிக்கிறது. கவனிக்கவும்.

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment