001 அறிமுகம்: ட்ரைஸமி

Tuesday, June 20, 2006

ட்ரைஸமி அல்லது டௌன்-ஸின்ட்ரோம் பற்றி சிறு அறிமுகம். முதலில் குழந்தைகளைப் கவனிப்போம்.
குறும்படம் ஒன்று.
rene-moreno.jpg
மற்ற விபரங்கள் தொடரும்.

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment