இறுதி தேர்வு; ஒரு விளையாட்டு

Monday, March 08, 2010

நாளையிலிருந்து என் மகளுக்கு ஐந்தாம் வகுப்பு இறுதித் தேர்வுகள் ஆரம்பம் ஆகின்றன. Florida Comprehensive Assessment Test (FCAT) என்று பெயர். இறுதி தேர்வுதான் என்றாலும், தேர்வுகள் முடிந்த பின்னும் பள்ளிக்கூடம் மேலும் சில மாதங்கள் நடக்கும். பொதுவில் இங்கே மாணவர்களுக்கு தேர்வுகள் என்பது பெரிய மன அழுத்தம் கொடுக்க கூடிய விடயம் அல்ல. படிப்பதே தேர்வு எழுதத்தான் என்பது போன்ற பாடத் திட்டங்கள் இல்லாதது போக, ஆசிரியர்களின் அணுகுமுறையும் அதற்கு ஒரு காரணம் எனலாம். இன்று பள்ளியிலிருந்து திரும்பிய என் மகளின் ஒரு கன்னத்தில் ராக்கெட் படமும் மற்றொன்றில் "FCAT Blast!" என்றும் வரைந்து இருந்தது.

மேற்படிப்பிற்கு ஆயத்தப் படுத்திக் கொள்வது என்பதே முகன்மையான நோக்கமாக இருக்கும் போது, தேர்வுகளை இவர்களால் விளையாட்டாக எடுத்துக் கொள்ள முடிகிறது போலும்.

நான் இரண்டு ஆண்டுகள் விடுப்பே எடுத்துக் கொள்ளாமல் வார இறுதி நாட்களும் சேர்த்து இரவு பகல் பாராமல் வேலை செய்து வந்த நிலை இப்போதுதான் மாறி, விடுமுறை எடுத்துக்கொள்ள (அல்லது நிறுவனம் கொடுக்க) வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது. குழந்தைகளுக்கும் பயன்படும் என்று இப்போது எடுத்துக் கொண்டேன்.

கணக்கு பாடத்திற்கு மாதிரி வினாக்களுக்கு தேடிய போது இந்த தளம் கிடைத்தது. மழலையர் பள்ளியிலிருந்து ஆறாம் வகுப்பு வரை படிக்கும் மாணவர்களுக்கு உதவும் வண்ணம் சிறப்பாக வடிவமைத்துள்ளார்கள். உங்களுக்கும் பயன்படலாம்.
[math.png]


0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment