பெரில் இடைமுகப்பு

Wednesday, April 11, 2007


மு.மயூரனின் விஸ்தா என்ன விஸ்தா? - Beryl on Linux பதிவிற்கு பின்னூட்டாக படம் இணைக்கமுடியாததால் என் பதிவில் இடுகிறேன்.