சின்னச் சின்ன சிலந்தி பூச்சி

Saturday, December 08, 2007

சின்னச் சின்ன சிலந்தி பூச்சி
ஏறி போச்சு தண்ணிக் குழாயிலே.
பெரிய மழை பெஞ்சு வழுக்கி விழுந்துச்சு வெளியிலே.
வெயில் அடிச்சு ஈரம் காஞ்சு போன பின்னாலே.
சின்னச் சின்ன சிலந்தி பூச்சி
திரும்ப ஏறி போச்சு தண்ணிக் குழாயிலே.

ஆங்கில மூலம்:
The itsy bitsy spider climbed up the water spout.
Down came the rain, and washed the spider out.
Out came the sun, and dried up all the rain
So the itsy bitsy spider climbed up the spout again.

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment