தன் உயிரை மாய்த்துக்கொண்ட இளம் சீன உழைப்பாளி சுயு லிஜி யின் கவிதைகள்

Thursday, November 06, 2014


சுயு லிஜி (Xu Lizhi 许立志) தன் 24ம் வயதில், ஆப்பிள் ஃபோன் போன்ற மின் உபகரணங்களை உற்பத்திசெய்யும் ஃபாக்ஸ்கான் நிறுவனத்தின் கொத்தடிமை வேலைப்பழு தாங்காமல் செப்டம்பர் 30, 2014 அன்று தன் இன்னுயிரை மாய்த்துக் கொண்டார். அவர் எழுதியுள்ளக் கவிதைகள் நெஞ்சை உலுக்குகின்றன.

அதில் ஒன்று இங்கே - ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பிலிருந்து தமிழில்:

《一颗螺丝掉在地上》 "A Screw Fell to the Ground"
திருகாணி ஒன்று கீழே விழுந்தது

一颗螺丝掉在地上 A screw fell to the ground
திருகாணி ஒன்று கீழே விழுந்தது
在这个加班的夜晚 In this dark night of overtime
மேல்வேலையின் இந்த இருண்ட இரவில்
垂直降落,轻轻一响 Plunging vertically, lightly clinking
நெட்டுக்குத்தாக வீழ்ந்ததன், மெல்லிய சிணுங்கல்
不会引起任何人的注意 It won’t attract anyone’s attention
யாரது கவனமும் பெறாது
就像在此之前 Just like last time
சென்ற முறைப் போலவே
某个相同的夜晚 On a night like this
இதே போன்ற இரவில்
有个人掉在地上 When someone plunged to the ground
ஒர் உடல் தரையில் சரிந்த போது

-- 9 ஜனவரி 2014
மேல் விவரங்களுக்கு

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment