யாத்திரீகன் பொம்மை.

Wednesday, May 31, 2006

pilgrimchildயாத்திரீக சிறுமி பொம்மை (pilgrim child puppet) - என் மகள் ஒன்றாம் வகுப்பில் செய்த சில செய்முறை வீட்டுப்பாடங்களில் (projects) ஒன்று. அமெரிக்காவிற்கு 1960ல்் குடிபெயர்ந்த ஆங்கிலேயக் கிறிஸ்த்தவ குடும்பங்கள் யாத்திரீகர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். அவர்களுக்கு உதவி செய்த செவ்விந்தியர்கள் நினைவாக நவம்பர் மாதம் நான்காம் வியாழக்கிழமையை, நன்றி அளிக்கும் நாளாக (thanks giving day) கொண்டாடுகின்றனர். அதைப்பற்றி மாணவர்கள் ஆராய்ந்து அறிந்து கொள்ள வகுப்பு ஆசிரியைக் கொடுத்த வீட்டுப்பாடம்தான் இது.

நீ யாத்திரீக குழந்தையானால் (pilgrim child), எப்படி வாழ்ந்திருப்பாய், என்ன வேலை செய்வாய் என்றெல்லாம் எழுதிக்கொண்டு போக வேண்டும். மேலும், அட்டை குழாயையும்(tissue paper roll), துணிகளையும் பயன்படுத்தி பொம்மையும் செய்து கொண்டு போகவேண்டும். அப்படி செய்ததுதான் இந்த பொம்மை.

இதுபோல் மாணவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட மற்ற பாடங்கள்;

  • வண்டினங்கள் (bugs project)- காய், கனிகளைக் கொண்டு ஏதாவது ஒரு பூச்சியும் அதைப்பற்றிய கட்டுரையும், - எங்கள் தேர்வு எறும்பு

  • bug_ant
  • சர்கஸ் மிருகங்கள் (circus animal mobile) - எங்கள் தேர்வு குரங்கு

  • கடல்வாழ் உயிரினங்கள்(sea animal diorama) - எங்கள் தேர்வு ஆக்டபஸ்.

  • ocean diorama
  • மாற்றமும், வள்ர்ச்சியும் (things that change and grow) - மாணவர்களின் புகைப்பட தொகுப்பு. சிறந்த ஆப்ரிக்க அமெரிக்கர் (african american) - எங்கள் தேர்வு அகஸ்டா சாவேஜ் (Agusta Savage). அவர் எங்கள் ஊரில் பிறந்த பெண் சிற்பி என்பதால்.

  • நன்றி

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment